Produkter

Ambulanser

Användbarhet, säkerhet och ekonomi är fokus för våra fordon för medicinsk transport. Arbetet inne i fordonet är ergonomiskt och tack vare uppbyggnaden av inredningen har alla våra bilar också en hög hygienstandard.

Ledningsfordon

Våra ledningsfordon är konstruerade för krävande yrkesmässig användning. Placering av alla enheter och datorer skapar en enkel och effektiv arbetsmiljö. I våra bilar finns möjlighet till fjärroperation för underhåll och uppgradering.

Andra specialfordon

Vår specialitet i bilar gör det också möjligt att designa och tillverka andra specialfordon. Dessa inkluderar bland annat ATV, motorcyklar, sjukvårdsfordon och säkerhetsfordon.