Ambulanser

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz J5L-Ambulans är utrustad med glasfiberförstärkt högtak. Både arbets- och blåljus är integrerade i högtaket, vilket gör konstruktionen tyst, ekonomisk och lätt att hålla ren. Blå- och arbetsljus är utformade för att varna och belysa arbetsmiljön på ett effektivt sätt. Dem integrerade ljuselementen servas från insidan och gör taket tätt och lätt att rengöra.

Vår Mercedes-Benz Sprinter Ambulans är designad enligt SFS-EN 1789 klass C krav. Ambulansinredningens ytora är lätta att hålla ren på grund av de små sömmor. Innertaket med vårdbelysningen är helt slät, därmed finns ingen risk för skallskada.

J5L-Production Oy är en certifierad Mercedes-Benz VanPartner.

Arbetsställningen i sjukhytten är genomtänkt med ordentligt placerade hållarstänger. För all vårdutrustning finns en planerad och säker placering och fästanorndning. Skåpposition och -storleken i sjukhytten är ergonomisk. Vårdutrustning som är viktig för vårdens skull är placerad så nära sjukskötaren som möjligt. Man når lätt till patienten och vårdutrustning medan man sitter bältad i sjukhytten.

Lättanvändiga J5L CES CAN-BUS elsystemet säkerställer temperaturen automatiskt enligt användarens krav. Kraftigt värme- och luftkonditioneringssystem är tillräcklig för de krävande nordiska förhållandena. Interiörbelysningen är monterad så att ljus fördelas jämnt och effektivt i hela sjukhytten.

Elsystemet kan fjärrstyras för underhållning och uppgradering. Beroende på situation och behov av vård, kan belysningen enkelt justeras för att passa begärd effekt. Kraftfull ljudisolering minimerar vägbuller i sjukhytten.

Ford Transit

J5L-Ford Transit Ambulans uppfyller SFS-EN 1789 C-klass standarden.

Ytor i sjukhytten är lätta att hålla rena på grund av de små sömmarna. Innertaket i sjukhytten är helt platt och det finns ingen risk för skallskada. Patientvård i sjukhytten är trygg med hjälp av ordentligt placerade handtag och -skenor. För all patientutrustning hittar du en välplacerad och säker position.

Det lättanvändiga J5L CES CAN BUS-elsystemet justerar automatiskt temperaturen enligt användarens förinställda krav. Sjukhyttbelysningen är monterad så att ljuset fördelas jämt och effektivt i patienthytten. Beroende på situation och behov kan ljuset lätt anpassas. Effektiv ljudisolering minimerar trafikbuller i sjuksytten.

J5L-Ambulans ryms också i lägre garage, för att de yttre blåljus och arbetsljusementen ökar inte den totala höjden på bilen. Både arbets- och blåljus integreras i ytan på chassit, vilket gör konstruktionen tyst, ekonomisk och lätt att hålla ren. Inklivning i ambulansen och bårinlasningen är lätt på FWD-modellen på grund av den låga lasthöjden.