Tuotteet

Ambulanssit

Sairaankuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojemme painopisteitä ovat käytettävyys, turvallisuus ja taloudellisuus. Hoitotilassa työskentely on ergonomista ja sisäpintojen muotoilun ansiosta myös hygienista.

Johtoautot

Johtoautomme on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Yhteysvälineiden ja tietokoneiden sijoittelu johtotilassa mahdollistaa helpon ja nopean työskentelyn. Autoissamme on etäoperoinnin mahdollisuus huolto- ja päivitystoimenpiteitä varten.

Muut erikoisajoneuvot

Ajoneuvovalmistuksen erikoisosaamisemme mahdollistaa myös muiden erikoisajoneuvojen suunnittelun ja valmistuksen. Näihin kuuluvat mm. ATV-mönkijät, moottoripyörät, terveyspalveluajoneuvot sekä vartiointi- ja turva-ajoneuvot.